Önemli Bilgiler
 TAŞIMA ŞARTLARI
TAŞINMASI YASAK MADDELER
KONŞİMENTO NASIL DOLDURULUR?
PROFORMA FATURA NASIL DOLDURULUR?
İHRACAT İŞLEMLERİNDE KULLANILABİLECEK BELGELER
GEREKLİ DURUMLARDA KULLANILABİLECEK BELGELER
YAKIT FARKIA) TAŞIMA ŞARTLARI


Global Express Gönderileri için şartlar:
Maximum Ağırlık: 30 kg'a ( bir paket için ) ve en uzun kenarı 175 cm'ye kadar olan herşey pakettir.
Global Classic Gönderileri için şartlar:
Maximum Ağırlık: 30 kg’a ve en uzun kenarı 175 cm’ye kadar olan herşey pakettir.

NOT: 30 kg’dan ağır, bölünemeyen, tek parça gönderilerinizi de taşıyoruz ancak bu gönderiler için ayrı bir prosedür uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo’yu arayabilirsiniz.

Diğer Taşıma Şartları
Doküman haricindeki gönderiler için mutlaka 5 nüsha Proforma fatura gerekmektedir.
Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerde, gönderilen gümrükten numune olarak çekilebilmesi için maksimum gönderi değerinin 21 € olması gereklidir.Değeri 21 €’dan fazla olan gönderiler alıcıları tarafından resmi ithalat işlemi yapılarak/ yaptırılarak gümrükten çekilmelidir. Bu durumda gümrük çekim ve vergi masrafları doğacak olup, ödeme alıcı tarafından yapılır.
Hasar ve Kayıp durumlarında göndericinin müracatı gereklidir. Müracattan sonra 10 günlük araştırma süresi vardır. Global Classic gönderileri maksimum 520 €’ya, Global Express gönderileri maksimum 100€’ya kadar otomatik tazminlidir. Olası hasar ve kayıp durumunda proforma fatura üzerinde belirtilen gönderi değeri baz alınır.
Taşımaya taraf olan ülkelerin yasalarıyla, gümrüklerden geçişi izine bağlanmış mallar için gerekli izin belgeleri, gönderici veya alıcı tarafından temin edilir.


B) TAŞINMASI YASAK MADDELER
 1. Patlayıcı Maddeler
 2. Yanıcı, basınçlı ve toksik gazlar
 3. Yanıcı Sıvı Maddeler
 4. Yanıcı Katı Maddeler, kendi kendine yanan maddeler, su ile temas edince yanan maddeler
 5. Yakıcı (Okside) maddeler ve organik peroksitler
 6. Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler
 7. Radyoaktif maddeler
 8. Aşındırıcı (asidik) maddeler
 9. Farklı tehlikeleri olan maddeler
 10. Sanat eserleri, nakit para, çek, mektup, kıymetli evrak, altın, kürk ve mücevherat, yasak yayınlar, tamir amaçlı gönderiler.

C) KONŞİMENTO NASIL DOLDURULUR?

Konşimento Alanları
Gönderinin zamanında alıcısına teslim edilebilmesi için konşimento üzerindeki gerekli bilgilerin doldurulması zorunludur.

Konşimentonun büyük harflerle ve okunaklı bir şekilde doldurulması gereklidir.


A. Sender {Gönderici Bilgileri)
 1. account number (müşteri no) : Cari ve sözleşmeli müşteri için müşteri numarası yazılır. (Z)
 2. company name (firma adı) : Gönderenin firma olması durumunda doldurulur. (Z)
 3. contact name (gönderici adı) : Gönderenin birey olması halinde doldurulur. Gönderici adı-soyadı yazılır. (Z)
 4. VAT no (gönderici vergi no) : Müşterinin vergi numarası yazılır. (Z)
 5. address (alım adresi) : Gönderenin adresi yazılır.(Z)
 6. zip code (pk) : Gönderenin posta kodu yazılır. (Z)
 7. city (şehir) : Gönderinin yapıldığı şehir yazılır. (Z)
 8. state : Türkiye dışındaki eyaleti ı (eyaletli) ülkelerde doldurulması gerekir. (ZD)
 9. te : Gönderenin telefonu yazılır. (Z)
B. Recerver (Alıcı Bilgileri)
 1. company name (firma adı): Alıcı firma ise firmanın adı yazılır (Z)
 2. contact name (atıcı adı): Alıcı bireysel müşteri ise adı-soyadı yazılır. (Z)
 3. VAT no (alıcı vergi no): Varsa alıcının vergi numarası yazılır. Ülke mevzuatlarına göre doldurulması gerekebilir. (ZD)
 4. address (teslim adresi): Alıcının adresi yazılır. (Z)
 5. city (şehir): Alıcının şehri yazılır. (Z)
 6. state (eyalet): Eyaleti olan ülkeler için doldurulması gerekmektedir. (ZD)
 7. zipcode (pk): Alıcının posta kodu yazılır. (Z)
 8. country (ülke): Alıcının ülkesi yazılır. (Z)
 9. tel: Alıcının telefonu yazılır. (Z)
C. Shipment delail (Gönderi detayları)

"Tehlikeli madde ve nakit para taşınması yasaktır."
 1. description of contents (gönderinin içeriği) : Gönderinin içeriği ingilizce olarak yazılır. (Z)
 2. a- parcel service (koli) : Dokuman harici gönderiler için seçilir. (Z)
  b- doc. service (dosya): Doküman gönderileri için seçilir. (Z)
 3. value for customs (gümrük değeri) : Dökümanlar sıfır değerli olduğunda doldurulmaz. Doküman dışı gönderiler için doldurulması zorunludur. (Z)
 4. customs currency (gümrük kuru) : Gümrük değerinin kurunu belirtir. Dolar ($) veya Euro (€) tavsiye edilen döviz cinsidir. (Z)
 5. number of items (parça adedi) : Gönderinin kaç parçadan oluştuğunu belirtir. (Z)
 6. weight (ağırlık) kg : Gönderinin ağırlığı yazılır. (Z)
 7. dimenstons-length x heignt x width (hacimsel ağırlık-en x boy x yükseklik) : Gönderinin hacimsel boyutları ve hacimsel ağırlığı yazılır. Hacimsel ağırlık hesaplanırken' en, boy, yükseklik çarpımı 5,000'e bölünür. (Z)
E. Sender's statement (Gönderici taahhüdü)
 1. date (tarih) : Konşimentonun düzenlendiği tarih yazılır. (Z)
 2. sender's name and signature (gönderici adı ve imzası) : Gönderici adı-soyadı ve imzası çok önemlidir, mutlaka doldurulmalıdır. (Z)

Sorularınızla ilgili Yurtiçi kargo şubeleri ve 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayabilirsiniz.

Z: Zorunlu
ZD: Zorunlu Değil


D) PROFORMA FATURA NASIL DOLDURULUR?

*ayrıntılı görmek için tıklayınız.

Malın birim fiyatının, özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden teklifname niteliğindeki faturaya "PROFORMA FATURA" denir. Proforma fatura" gönderen tarafından 5 nüsha olarak olarak düzenlenmelidir. Ve her nüsha imzalanmalıdır.

Proforma faturada olması gereken bilgiler:
 1. A. Receıver (Alıcı bilgileri)
  1. Company/Contact name (Şirket veya şahıs ismi)
  2. Number of Pieces (Gönderi adedi)
  3. Date (Düzenleme tarihi)
  4. Receiver Address (Alıcının adresi)
  5. VAT Number (Vergi numarası)
 2. Full Description of The Goods (Gönderilerin tanımı)
 3. Origin of the good (Gönderilerin menşei)
 4. Total amount of the goods and it's exchange rates (Eşyaların değeri ve kuru. Dolar veya Euro tavsiye edilir.)
 5. Sender (Gönderen bilgileri)
  1. Cornpany/ Contact narne (Şirket veya şahıs ismi)
  2. Sender address (Gönderenin adresi)
  3. VAT Number (Vergi numarası)
  4. Signature (İmzası)
 6. EUR1 - ATR (Gerekli olursa)
 7. Uluslararası Teslim Şekli

E) İHRACAT İŞLEMLERİNDE KULLANILABİLECEK BELGELER

Kullanılması gerekli belgeler:
 • Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form)
 • Menşei Şehadetnamesi – ABC Formu (Certificate of Origin)
 • A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)
 • A.TR Belgesi Düzenleyen Ülkeler:
  • Almanya
  • Avusturya
  • Belçika
  • Danimarka
  • Fransa
  • Finlandiya
  • Hollanda
  • İngiltere
  • İrlanda
  • İspanya
  • İsveç
  • İtalya
  • Lüksenburg
  • Portekiz
  • Yunanistan
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası
 • Sigorta Poliçesi (Insurance Policy / The Insurance Certificate)

F) GEREKLİ DURUMLARDA KULLANILABİLECEK BELGELER
 • Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary)
 • Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate for Animal Export)
 • Helal Belgesi (Helal Certificate)
 • Koser Sertifikası (Kosher Certificate)
 • Standart Kontrol Belgesi (Certificate od Inspection)
 • Gözetim Belgesi
 • Borsa Tescil Beyannamesi
 • Radyasyon Analiz Belgesi (Radyasyondan Ari Belgesi / Sarı Belgesi)
 • İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Cetificate)
 • Analiz Raporu Gerektiren Ürünler
 • Halı Ekspertiz Raporu
 • Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu
 • Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu
 • Ata Karnesi (ATA Carnet)
 • Çeki Kistesi (Packing List/ Certificate of Weight)
 • Spesifikasyon Belgesi (Certificate of Specification)
 • Koli Amabalaj Listesi (Packing List)
 • Orman / Tekel Nakliye Tezkeresi
 • Döviz Alım Belgesi (DAB)


G) YAKIT FARKI

Uluslararası taşımacılık yapan operatörler, petrol fiyatlarındaki değişimleri 2002 yılından beri yakıt fiyat farkı olarak fiyatlarına değişken olarak yansıtmaktadırlar. Tüm dünyada gözlenen yüksek yakıt artışlarının getirdiği maliyetleri karşılamak ve kaliteli hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla 1 Nisan 2008 itibariyle Global Express ve Global Classic ürünlerimizde yakıt farkı uygulanmaya başlanmıştır.

Yakıt farkı oranının belirlenmesinde EIA (US Energy Information Administration) tarafından yayınlanan kerosene tipi jet yakıtı spot fiyatlarının (U.S. Gulf Coast) aylık ortalaması baz alınmaktadır.

Yakıt Farkı her gönderi için gönderinin fatura değeri üzerinden uygulanmaktadır. Uygulanan yakıt farkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ay Kerosen Jet Yakıtı ($/galon) Yakıt Farkı
Temmuz 2011
$ 3,09 17,00%
Haziran 2011
$ 3,27 18,00%
Alo Yurtiçi Kargo
 
 
 
                 Yurtiçi Kargo © 2008
          Genel Kurallar | Üyelik İlkeleri
Alo Yurtiçi Kargo